GDSVRSTricolorBlackWhitePinkVinyl_1024x1024@2x copy© WARNER MUSIC IRELAND 2024